Evaluation of macroeconomic variables influencing the phenomenon of bankruptcies in Poland - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Evaluation of macroeconomic variables influencing the phenomenon of bankruptcies in Poland

Abstrakt

W rozdziale tym przedstawiono ocenę zjawiska upadłości przedsiębiorstw w Polsce w latach 1991-2005. Autor przeanalizował wskaźnik natężenia upadłości oraz ilość wniosków upadłościowych. Oceniono również wpływ czynników makroekonomicznych na kształtowanie się zjawiska upadłości firm w Polsce. W rozdziale tym autor również przedstawił opracowane przez niego modele ekonometryczne prognozowania zarówno natężenia, jak i ilości wniosków upadłości na podstawie zmiennych makroekonomicznych Polski.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Tytuł wydania:
Growth and innovation - selected issues strony 78 - 86
Język:
angielski
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Korol T.: Evaluation of macroeconomic variables influencing the phenomenon of bankruptcies in Poland// Growth and innovation - selected issues/ ed. ed. Marzena Starnawska; Gdańsk University of Technology, Faculty of Management and Economics, Department of Economic Science. Gdańsk: Department of Economics Sciences, Faculty of Management and Economics, Gdańsk University of Technology, 2009, s.78-86
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 15 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi