Ewolucja metod zarządzania jakością i początki systemów zarządzania jako-ścią. W: Inżynieria zarządzania przedsięwzięciami. Red. L. Zawadzka. Gdań- sk: P. Gdań.**2003 s. 23-32 bibliogr. 8 poz. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Ewolucja metod zarządzania jakością i początki systemów zarządzania jako-ścią. W: Inżynieria zarządzania przedsięwzięciami. Red. L. Zawadzka. Gdań- sk: P. Gdań.**2003 s. 23-32 bibliogr. 8 poz.

Abstrakt

Autor prezentuje ewolucje stosowanych na świecie metod i koncepcji zapewnienia jakości na tle uwarunkowań związanych z rozwojem ekonomii i przemysłu w dwudziestym wieku oraz analizuje tę ewolucję w aspekcie rozwoju w końcu dwudziestego wieku sformalizowanych systemów zarządzania jakoscią. Autor dokonuje podsumowania koncepcji związanych z zarządzaniem jakością i prezentuje ich spuściznę zawartą w normach ISO 9001:2000

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział w książce - monografii autorskiej /podręczniku o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 17 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi