Excess volumes of mixing in (N,N-Dimethylacetamide+methanol+water) and (N,N-Dimethylacetamide+ethanol+water) at the temperature 313.15 K - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Excess volumes of mixing in (N,N-Dimethylacetamide+methanol+water) and (N,N-Dimethylacetamide+ethanol+water) at the temperature 313.15 K

Abstrakt

W pracy podane są rezultaty precyzyjnych pomiarów namiarowych objętości molowych dla dwóch układów trójskładnikowych zawierających wodę, amid alifatyczny (N,N-dimetyloacetamid) oraz alkohol: metanol lub etanol. Dla wszystkich badanych układów obserwowane są duże i ujemne wartości nadmiarowych objętości mieszania, wskazujące na obecność silnych oddziaływań międzycząsteczkowych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
JOURNAL OF CHEMICAL THERMODYNAMICS nr 40, strony 431 - 436,
ISSN: 0021-9614
Język:
angielski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Zielkiewicz J.: Excess volumes of mixing in (N,N-Dimethylacetamide+methanol+water) and (N,N-Dimethylacetamide+ethanol+water) at the temperature 313.15 K// JOURNAL OF CHEMICAL THERMODYNAMICS. -Vol. 40., (2008), s.431-436
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 16 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi