Laboratory and pilot scale photodegradation of cyanide-containing wastewaters - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Laboratory and pilot scale photodegradation of cyanide-containing wastewaters

Abstrakt

W pracy badano efektywność procesu degradacji cyjanków stosując odpowiednie metody utleniania. Roztwory modelowe cyjanków zawierające TiO2 i H2O2 były poddane fotodegradacji przy różnych warunkach pH, temperatury, różnym składzie fazy gazowej i w obecności różnych katalizatorów. Prawie 20% wzrost w efektywności utlenienia cyjanków był zaobserwowany dla fotodegradacji cyjankowych kompleksów miedzi. Dodatkowo badano fotodegradację w specjalnym hydrocyklonie (ASH).

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Dąbrowski B., Hupka J., Żurawska M., Miller J.: Laboratory and pilot scale photodegradation of cyanide-containing wastewaters// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 11 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi