Experimental measurements of the hydrodynamic characteristics of the podpropulsor models - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Experimental measurements of the hydrodynamic characteristics of the podpropulsor models

Abstrakt

Praca przedstawia wyniki pomiarów charakterystyk hydrodymicznych trzech wariantów modelu pędnika azymutalnego. Charakterystyki obejmują napór pędnika, siłę boczną i moment względem osi pionowej w zależności od współczynnika posuwu i kąta dryfu.

Jan Szantyr. (2002). Experimental measurements of the hydrodynamic characteristics of the podpropulsor models, 8(4(30)), 3-7.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Polish Maritime Research nr 8, strony 3 - 7,
ISSN: 1233-2585
Język:
angielski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Szantyr J.: Experimental measurements of the hydrodynamic characteristics of the podpropulsor models// Polish Maritime Research. -Vol. 8., nr. 4(30) (2002), s.3-7

wyświetlono 0 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi