Expert System as a classification method for optimal Legg-Calve-Perthes Disease treatment - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Expert System as a classification method for optimal Legg-Calve-Perthes Disease treatment

Abstrakt

Zaproponowano utworzenie systemu eksperckiego jako metody klasyfikacji w prognozowaniu dowolnej formy leczenia dzieci z chorobą Legg-Calve-Perthesa. Obecnie nie ma jednego optymalnego sposobu leczenia choroby Perhtes'a i proponowana metoda jest próbą utworzenia wymiernego i uniwersalnego narzędzia, które będzie stanowiło podstawę przy podejmowaniu decyzji o najlepszym sposobie leczenia chorego stawu biodrowego. System ekspercki, oparty o podejście logiki rozmytej i przybliżone wnioskowanie, będzie zdolny do określenia wyników wybranego sposobu leczenia, zachowawczego lub operacyjnego, i jego wpływu na rezultat długoterminowy.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Engineering of Biomaterials / Inżynieria Biomateriałów nr R. 9, strony 219 - 221,
ISSN: 1429-7248
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Sobieszczyk S., Świeczko-Żurek B., Krzemiński M.: Expert System as a classification method for optimal Legg-Calve-Perthes Disease treatment// INŻYNIERIA BIOMATERIAŁÓW (ENGINEERING OF BIOMATERIALS). -Vol. R. 9., nr. nr 58-50 (2006), s.219-221
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 17 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi