Fabrication, structural and electrical properties of Sr(V,Nb)O 3-δ perovskite materials - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Fabrication, structural and electrical properties of Sr(V,Nb)O 3-δ perovskite materials

Abstrakt

The SrV1-xNbxO3-δ materials with different niobium content in perovskite B-sublattice were prepared by a solid-state reaction process. The microstructure and phase compositions of obtained samples were analyzed by the X-ray diffraction technique (XRD) and scanning electron microscopy (SEM). The electrical conductivity of samples was measured by a DC 4-wire method in range of 100–600 °C in different gas conditions. The oxidation state of the niobium and vanadium cations in the structure was determined by the X-ray photoelectron spectroscopy (XPS). The obtained results were discussed and analyzed in comparison to the previous literature reports and defect chemistry models.

Cytowania

0
CrossRef
0
Web of Science
0
Scopus

Tadeusz Miruszewski, Bartosz Kamecki, Marcin Stanisław Łapiński, Jakub Karczewski. (2018). Fabrication, structural and electrical properties of Sr(V,Nb)O 3-δ perovskite materials, 212, 446-452. https://doi.org/10.1016/j.matchemphys.2018.03.070

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
MATERIALS CHEMISTRY AND PHYSICS nr 212, strony 446 - 452,
ISSN: 0254-0584
Język:
angielski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Miruszewski T., Kamecki B., Łapiński M., Karczewski J.: Fabrication, structural and electrical properties of Sr(V,Nb)O 3-δ perovskite materials// MATERIALS CHEMISTRY AND PHYSICS. -Vol. 212, (2018), s.446-452

wyświetlono 9 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi