Facilitated transport of Zn(II), Cd(II) and Pb(II) ions trough polymer inclusion membranes with calix[4]-crown-6 derivaties - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Facilitated transport of Zn(II), Cd(II) and Pb(II) ions trough polymer inclusion membranes with calix[4]-crown-6 derivaties

Abstrakt

Badano transport mieszaniny równomolowych ilości jonów Zn(II), Cd(II) i Pb(II)z wodnej fazy azotanowej (cMe=0,001M) przez polimerowe membrany inkluzyjne(PIM) zawierające pochodne kaliks[4]korony-6 jako nośniki jonów. Badany był wpływ różnych podstawników na wydajność procesu. Selektywność transportu przez membrany zawierające jonofory 4 i 5 malała w kolejności Pb(II), Zn(II), Cd(II), natomiast z jonoforem 3 Pb(II), Zn(II)Cd(II). Badano wpływ plastyfikatorów oraz pH fazy odbierającej na wydajność procesu.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
SEPARATION AND PURIFICATION TECHNOLOGY nr 54, strony 299 - 305,
ISSN: 1383-5866
Język:
angielski
Rok wydania:
2007
Opis bibliograficzny:
Matulewicz M., Lesińska U., Bocheńska M., Walkowiak W.: Facilitated transport of Zn(II), Cd(II) and Pb(II) ions trough polymer inclusion membranes with calix[4]-crown-6 derivaties// SEPARATION AND PURIFICATION TECHNOLOGY. -Vol. 54., (2007), s.299-305
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 17 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi