Fatigue damage evaluation of organic coatings subjected to mechanical stress - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Fatigue damage evaluation of organic coatings subjected to mechanical stress

Abstrakt

Znaczna liczba konstrukcji ulega niszczeniu zmęczeniowemu w wyniku oddziaływania cyklicznych naprężeń mechanicznych. Jednakże w dziedzinie organicznych powłok ochronnych czynnik ten pozostaje niedoceniany. W pracy dokonano porównania wpływu cyklicznych naprężeń mechanicznych na nowe i pre-eksponowane (w podwyższonej temperaturze lub promieniowaniu UV) powłoki epoksydowe.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Darowicki K., Szociński M.: Fatigue damage evaluation of organic coatings subjected to mechanical stress// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 17 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi