Filozofia krytyczna jako teoria metody poznania naukowego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Filozofia krytyczna jako teoria metody poznania naukowego

Abstrakt

Praca Parszutowicza Filozofia krytyczna jako teoria metody poznania naukowego postuluje możliwość wykorzystania metody kantowskiej jako specyficznej filozofii nauki. Jest propozycją ograniczenia zbyt wielkich zdaniem autora oczekiwań względem filozofii transcendentalnej i wykorzystania jej w sposób, który jak dotąd przynosił największe efekty - mianowicie jako filozofii i metodologii nauk. Rekonstruuje historyczne przykłady takiego potraktowania myśli krytycznej oraz pokrótce przedstawia jego zasadność.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Kant i kantyzmy : szkice z filozofii krytycznej strony 73 - 80
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Parszutowicz P.: Filozofia krytyczna jako teoria metody poznania naukowego// Kant i kantyzmy : szkice z filozofii krytycznej/ ed. red. Przemysław Parszutowicz ; Tomasz Kupś [et al.]. Gdańsk: Wydaw. Politechniki Gdańskiej, 2008, s.73-80
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 56 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi