Filtr ułamkowoopóźniający o przestrajanej szerokości pasma realizowany w dziedzinie DFT - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Filtr ułamkowoopóźniający o przestrajanej szerokości pasma realizowany w dziedzinie DFT

Abstrakt

W pracy zaproponowano implementację filtrów ułamkowoopóźniających o zmiennym opóźnieniu i szerokości pasma, bazującą na dyskretnych charakterystykach częstotliwościowych. Użycie zaproponowanych charakterystyk i struktury z próbkowaniem w dziedzinie częstotliwości pozwala na wydajną numerycznie implementację takiego filtru. Ponieważ zaproponowane charakterystyki są równoważne projektowaniu filtrów ułamkowoopóźniających za pomocą okien offsetowanych, umożliwiają one zmianę szerokości pasma filtru bez konieczności jego ponownego projektowania.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne strony 1141 - 1150,
ISSN: 1230-3496
Język:
polski
Rok wydania:
2013
Opis bibliograficzny:
Blok M.: Filtr ułamkowoopóźniający o przestrajanej szerokości pasma realizowany w dziedzinie DFT// Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne. -., nr. 8-9 (2013), s.1141-1150
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 15 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi