Filtr ułamkowoopóźniający realizowany w dziedzinie transformaty DFT - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Filtr ułamkowoopóźniający realizowany w dziedzinie transformaty DFT

Abstrakt

W pracy przestawiono zagadnienie implementacji w dziedzinie częstotliwości dyskretnej filtrów o zadanym opóźnieniu ułamkowym.Dla zapewnienia wysokiej jakości implementowanych filtrów konieczne jest jawne określenie prążków charakterystyki częstotliwościowej takiego filtru w jego paśmie niespecyfikowanym. Pokazano, że zaproponowana implementacja w realizowana w dziedzinie transformaty DFT możne zostać powiązana w dziedzinie czasu z projektowaniem filtrów ułamkowoopóźniających metodą kosinusowych okien offsetowanych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne strony 962 - 972,
ISSN: 1230-3496
Język:
polski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Blok M.: Filtr ułamkowoopóźniający realizowany w dziedzinie transformaty DFT// Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne. -., nr. nr 8-9 (2012), s.962-972
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi