Wyniki wyszukiwania dla: FILTR UŁAMKOWOOPÓŹNIAJĄCY - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: FILTR UŁAMKOWOOPÓŹNIAJĄCY

Wyniki wyszukiwania dla: FILTR UŁAMKOWOOPÓŹNIAJĄCY

 • Filtr ułamkowoopóźniający realizowany w dziedzinie transformaty DFT

  W pracy przestawiono zagadnienie implementacji w dziedzinie częstotliwości dyskretnej filtrów o zadanym opóźnieniu ułamkowym.Dla zapewnienia wysokiej jakości implementowanych filtrów konieczne jest jawne określenie prążków charakterystyki częstotliwościowej takiego filtru w jego paśmie niespecyfikowanym. Pokazano, że zaproponowana implementacja w realizowana w dziedzinie transformaty DFT możne zostać powiązana w dziedzinie czasu...

 • Filtr ułamkowoopóźniający o przestrajanej szerokości pasma realizowany w dziedzinie DFT

  W pracy zaproponowano implementację filtrów ułamkowoopóźniających o zmiennym opóźnieniu i szerokości pasma, bazującą na dyskretnych charakterystykach częstotliwościowych. Użycie zaproponowanych charakterystyk i struktury z próbkowaniem w dziedzinie częstotliwości pozwala na wydajną numerycznie implementację takiego filtru. Ponieważ zaproponowane charakterystyki są równoważne projektowaniu filtrów ułamkowoopóźniających za pomocą...

 • Passive Variable Fractional Delay Filter Design using Distributed Maximal Flatness Method

  Publikacja

  - Rok 2012

  W pracy przedstawiono nową metodę projektowania pasywnych filtrów ułakowoopóźniających opartą na metodzie rozproszonej maksymalnej płaskości. W zaproponowane podejście jest uogólnieniem najbardziej popularnej metody projektowania filtrów maksymalnie płaskich - metody projektowania filtrów maksymalnie płaskich. Filtr maksymalnie płaski cechuje bardzo dobra jakość jedynie w wąskim paśmie wokół częstotliwości zerowej, ale jego istotną...

 • Fractional Delay Filter Design for Sample Rate Conversion

  Publikacja

  - Rok 2012

  Rosnąca liczba różnych standardów szybkości próbkowania stwarza potrzebę stosowania algorytmów konwersji szybkości próbkowania ciągów dyskretnych. Jeżeli współczynnik przepróbkowania nie jest wyrażony jako stosunek małych liczb całkowitych albo gdy nie jest on stały, to rozwiązaniem może być użycie filtrów ułamkowoopóźniających. Umożliwiają one realizację przepróbkowania z dowolną krotnością. Dokładność przepróbkowania algorytmów...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Sample Rate Conversion with Fluctuating Resampling Ratio

  Publikacja

  In this paper a sample rate conversion with continuously changing resampling ratio has been presented. The proposed implementation is based on variable fractional delay filter implemented using a Farrow structure. It have been demonstrated that using the proposed approach instantaneous resampling ratio can be freely changed. This allows for simulation of audio recored on magnetic tape with nonuniform velocity as well as removal...

 • Zmiana szybkości próbkowania z użyciem filtrów ułamkowoopóźniających projektowanych oknem offsetowanym z pomocą aproksymacji wielomianowej

  W pracy przedstawiono problem realizacji algorytmu zmiany szybkości próbkowania z użyciem filtrów ułamkowoopóźniających. Zaproponowano tutaj zastąpić filtry optymalne, filtrami projektowanych metodą okien offsetowanych. Uzyskujemy w ten sposób rozwiązanie pozbawione silnych listki występujące w paśmie zaporowym filtru zbiorczego jednak pojawia się problem realizacji offsetowania okna prototypowego, które zapropono-wano realizować...

 • Fractional Delay Filter Design with Extracted Window Offsetting

  Publikacja

  - Rok 2012

  W pracy przedstawiono koncepcję projektowania filtrów ułamkowoopóźniających (FD) bazującą na metodzie okien. W zaproponowanym podejściu w projektowaniu jest używane okno wyodrębnione z odpowiedzi impulsowej filtru optymalnego offsetowanego o opóźnienie ułamkowe projektowanego filtru. Poszczególne filtry FD zaprojektowany w ten sposób nie są optymalnymi filtrami FD, jednak oferują lepszą jakość w zastosowaniu do zmiany szybkości...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Sample Rate Conversion with Fluctuating Resampling Ratio

  Publikacja

  - Rok 2012

  In this paper a sample rate conversion with continuouslychanging resampling ratio has been presented. The proposed implementation is based on variable fractional delay filter implemented using a Farrow structure. It have been demonstrated that using the proposed approach instantaneous resampling ratio can be freely changed. This allows for simulation of audio recored on magnetic tape with nonuniform velocity as well as removal...

 • Extracted window offsetting using maximally flat fractional delay filter

  Publikacja

  - Rok 2012

  W pracy przedstawiono koncepcję projektowania filtru ułamkowoopóźniającego (FD) z wykorzystaniem metody okien offsetowanych. W zaproponowanym podejściu jako okna prototypowego, offsetowanego o opóźnienie ułamkowe projektowanego filtru, użyto okna wyodrębnionego z odpowiedzi impulsowej filtru optymalnego. Zaprojektowane w ten sposób filtry FD nie są optymalne jednak zapewniają lepszą jakość algorytmu zmiany szybkości próbkowania...

 • Comments on “Closed Form Variable Fractional Time Delay Using FFT”

  Publikacja

  In this letter drawbacks of the aforementioned paper are pointed out. The proposed approach is improved with minor modifications of the discrete frequency response. This allows for design of fractional delay filters which are close to optimal and can be efficiently implemented in the frequency domain using the sliding DFT based structure. Alternatively, the derived equivalent closed form formulae for offset windows can be used...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Projektowanie filtru DFT-VFD metodą Hooke-Jeevesa

  Zaletą filtrów ułamkowo opóźniających typu DFT-VFD określanych przez współczynniki ich dyskretnej charakterystyki częstotliwościowej z pasma przejściowego jest ich powiązanie z metodą okien przesuwanych. Czyni je to szczególnie przydatnymi w zastosowaniach do zmiany szybkości próbkowania. Problem stanowi jednak projektowanie tych filtrów. Dotychczas dostępna metoda POCS co prawda gwarantuje zbieżność, ale jest ona bardzo powolna....

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Projektowanie filtrów ułamkowoopóźniających reprezentowanych przez współczynniki dyskretnej charakterystyki częstotliwościowej

  W pracy przedstawiono iteracyjną metodę projektowania filtrów ułamkowoopóźniających bazującą na metodzie POCS (rzutowaniu na podzbiory wypukłe). Zastosowanie tej metody pozwala na projektowanie filtrów definiowanych przez ich współczynniki dyskretnej charakterystyki częstotliwościowej sformułowanej, tak że można powiązać ją z projektowaniem tych filtrów metodą okien przesuwanych w dziedzinie czasu.

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Płynne przestrajanie pasma filtru ułamkowoopóźniającego z wykorzystaniem funkcji sklejanych

  Przedstawiona metoda projektowania filtrów ułamkowoopóźniających definiowanych w dziedzinie częstotliwości umożliwia, poza określeniem jego opóźnienia, swobodne sterowanie szerokością pasma. Przestrajanie pasma filtru jest tu realizowane z użyciem funkcji sklejanych trzeciego stopnia, interpolujących współczynniki definiujące charakterystykę częstotliwościową. Zaproponowane rozwiązanie odpowiada użyciu metody okien przesuwanych,...

  Pełny tekst do pobrania w portalu