Zmiana szybkości próbkowania z użyciem filtrów ułamkowoopóźniających projektowanych oknem offsetowanym z pomocą aproksymacji wielomianowej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zmiana szybkości próbkowania z użyciem filtrów ułamkowoopóźniających projektowanych oknem offsetowanym z pomocą aproksymacji wielomianowej

Abstrakt

W pracy przedstawiono problem realizacji algorytmu zmiany szybkości próbkowania z użyciem filtrów ułamkowoopóźniających. Zaproponowano tutaj zastąpić filtry optymalne, filtrami projektowanych metodą okien offsetowanych. Uzyskujemy w ten sposób rozwiązanie pozbawione silnych listki występujące w paśmie zaporowym filtru zbiorczego jednak pojawia się problem realizacji offsetowania okna prototypowego, które zapropono-wano realizować poprzez odcinkową aproksymację wielomianową wstępnie zinterpolowanego okna.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne strony 125 - 128,
ISSN: 1230-3496
Język:
polski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Blok M.: Zmiana szybkości próbkowania z użyciem filtrów ułamkowoopóźniających projektowanych oknem offsetowanym z pomocą aproksymacji wielomianowej// Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne. -., nr. nr 4 (2012), s.125-128
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 20 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi