Filtracja perceptualna sygnału fonicznego z zastosowaniem inteligentnychalgorytmów decyzyjnych.**2003, 160 s. 82 rys. 4 tab. bibliogr. 209 poz. ma- szyn. Rozprawa doktorska /29.04.2003./ Wydz. ETI Promotor: prof. dr hab. inż. A. Czyżewski. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Filtracja perceptualna sygnału fonicznego z zastosowaniem inteligentnychalgorytmów decyzyjnych.**2003, 160 s. 82 rys. 4 tab. bibliogr. 209 poz. ma- szyn. Rozprawa doktorska /29.04.2003./ Wydz. ETI Promotor: prof. dr hab. inż. A. Czyżewski.

Abstrakt

Celem prac badawczych było opracowanie i przebadanie nowatorskiej metody re-dukcji szumu akustycznego, również i szumu niestacjonarnego, w nagraniachdźwiękowych. W tym celu opracowano metodę przetwarzania sygnału fonicznego woparciu o modelowanie matematyczne systemu słuchowego człowieka, tzw. fil-trację perceptualną, a także - metodę estymacji szumu niestacjonarnego w o-parciu o parametryzację i kwantyzację zakłócenia oraz wykorzystanie algoryt-mów inteligentnych. W ramach pracy zaproponowano rozwiązania algorytmów in-teligentnych. W ramach pracy zaproponowano rozwiązania algorytmiczne opraco-wanej metody wraz z przykładowymi implementacjami, które następnie posłużyłydo eksperymentalnej weryfikacji opracowanych metod. W rozprawie zamieszczonorównież uzyskane rezultaty badawcze.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Doktoraty, rozprawy habilitacyjne, nostryfikacje
Typ:
praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 31 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi