Finansowe i organizacyjne instrumenty w planowaniu i zarządzaniu przestrzenią wspomagające procesy poprawy jakości przestrzeni miejskiej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Finansowe i organizacyjne instrumenty w planowaniu i zarządzaniu przestrzenią wspomagające procesy poprawy jakości przestrzeni miejskiej

Abstrakt

Poprawa jakości przestrzeni miejskiej i warunków życia mieszkańców jej mieszkańców zajmuje ważne miejsce wśród priorytetów polityki rozwoju Unii Europejskiej. Jednocześnie coraz częściej na przekształcenia przestrzenne miast i regionów mają wpływ instrumenty organizacyjno-finansowe. Celem artykułu jest przybliżenie narzędzi, które pomimo, ze nie są uznawane za tradycyjne instrumenty planistyczne mają istotny wpływ jakość na przestrzeni zurbanizowanej.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Czasopismo Techniczne nr R. 103, strony 113 - 123,
ISSN: 0011-4561
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Kamrowska-Załuska D.: Finansowe i organizacyjne instrumenty w planowaniu i zarządzaniu przestrzenią wspomagające procesy poprawy jakości przestrzeni miejskiej// Czasopismo Techniczne. -Vol. R. 103., nr. z. 12-A (Architektura) (2006), s.113-123
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 10 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi