Flexicurity. Elastyczność i bezpieczeństwo - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Flexicurity. Elastyczność i bezpieczeństwo

Abstrakt

Flexicurity to koncepcja łącząca elastyczność (flexibility) oraz bezpieczeństwo (security) na rynku pracy. Dokumenty strategiczne Unii Europejskiej wskazują, że docelowo funkcjonowanie europejskich rynków pracy będzie bazowało na modelu flexicurity. Koncepcja flexicurity łączy w sobie, dwa pozornie sprzeczne, pojęcia elastyczności i bezpieczeństwa. Opracowanie stanowi przegląd dokumentów Unii Europejskiej oraz publikacji naukowych związanych z modelem flexicurity oraz pokrewnymi zagadnieniami. Przedstawiono krótką historię formułowania koncepcji flexicurity oraz jej ogólną charakterystykę, ze zwróceniem uwagi na rodzaje elastyczności i bezpieczeństwa. Wdrażanie tej koncepcji w praktyce wymaga aktywnego udziału wszystkich interesariuszy a w tym partnerów społecznych, instytucji edukacyjnych oraz publicznych służb zatrudnienia. Przedstawiono również problematykę wdrażania flexicurity w Polsce, jak również dobre praktyki z innych krajów.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
książka - monografia autorska /podręcznik o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Szuwarzyński A.: Flexicurity. Elastyczność i bezpieczeństwo. Gdańsk: , 2011.92 s. ISBN 978-83-929224-3-8
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 46 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi