Formy i rodzaje zachęt oferowane inwestorom przez samorządy gminne - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Formy i rodzaje zachęt oferowane inwestorom przez samorządy gminne

Abstrakt

Rozdział wspisuje się w tematykę dotyczącą wspołdziałania podmiotów publicznych i prywatnych. Omawia relacje panujące na tym gruncie między jednostkami samorządowymi stopnia podstawowego a przedsiębiorcami. Zawiera część badawczą dotyczącą zakresu pomocy oraz typów zachęt skierowanych do potencjalnych inwestorów. Na jej podstawie sformułowano część teoretyczną odnośnie atrybutów gmin stosujących zachęty.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Sekuła A.: Formy i rodzaje zachęt oferowane inwestorom przez samorządy gminne// / : , 2005,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 7 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi