Four-point boundary-value problems for differential-algebraic systems - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Four-point boundary-value problems for differential-algebraic systems

Abstrakt

Badane są czteropunktowe problemy brzegowe dla układów równań różniczkowo-algebraicznych. Stosując metodę iteracji monotonicznych, podano warunki dostateczne na istnienie rozwiązań (jednego lub ekstremalnych) takich problemów. Podano przykład ilustrujacy otrzymane wyniki teoretyczne.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
JOURNAL OF OPTIMIZATION THEORY AND APPLICATIONS nr 144, strony 56 - 68,
ISSN: 0022-3239
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Jankowski T.: Four-point boundary-value problems for differential-algebraic systems// JOURNAL OF OPTIMIZATION THEORY AND APPLICATIONS. -Vol. 144, nr. iss. 1 (2010), s.56-68
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 18 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi