Frequencies selection for accelerated cnls parameter identification of anticorrosion coatings - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Frequencies selection for accelerated cnls parameter identification of anticorrosion coatings

Abstrakt

Artykuł przedstawia zmodyfikowaną metodę CNLS dopasowywania widma impedancyjnego dla identyfikacji parametrów obiektów technicznych. Liczba częstotliwości pomiarowych została ograniczona do liczby identyfikowanych parametrów, a ich wartości są dobierane w oparciu o różne kryteria. Jako obiekt testowy wybrano model powłoki antykorozyjnej. Wyniki symulowanej identyfikacji przeanalizowano pod kątem dokładności i zmniejszenia czasu pomiaru.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
IMEKO TC-4 : 15-th International Symposium on Novelties in Electrical Measurements and Instrumentation : proceedings, Iasi, Romania, 18-22 September 2007, Vol. 1 strony 264 - 269
Język:
angielski
Rok wydania:
2007
Opis bibliograficzny:
Niedostatkiewicz M., Lentka G.: Frequencies selection for accelerated cnls parameter identification of anticorrosion coatings// IMEKO TC-4 : 15-th International Symposium on Novelties in Electrical Measurements and Instrumentation : proceedings, Iasi, Romania, 18-22 September 2007, Vol. 1/ ed. eds: M. Creţu, C. Sărmăşanu. Iasi: CERMI Publishing House, 2007, s.264-269
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 22 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi