Functional domains of Candida albicans glucosamine-6-phosphate synthase. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Functional domains of Candida albicans glucosamine-6-phosphate synthase.

Abstrakt

Skonstruowano oddzielnie dwie domeny syntazy GlcN-6-P z Candida albicans jako białka fuzyjne, tj. domenę glutaminazową oraz domenę izomerazową, zawierające sekwencje poliHis, odpowiednio na C- i N-końcu. Zoptymalizowano warunki nadekspresji domen w komórkach Escherichia coli. Oba białka oczyszczono do homogenności przy zastosowaniu chromatografii metalopowinowactwa oraz zbadano ich podstawowe właściwości. Wyznaczono parametry kinetyczne reakcji katalizowanych przez te białka. Określono wpływ znanych inhibitorów syntazy GlcN-6-P na aktywność izolowanych domen: DON, FMDP (domena gutaminazowa) oraz ADMP (domena izomerazowa). Stwierdzono, że obie domeny są w pełni funkcjonalne a obecność sekwencji poliHis nie ma wpływu na aktywność enzymatyczną.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Język:
angielski
Rok wydania:
2004
Opis bibliograficzny:
Olchowy J., Sachadyn P., Kur J., Milewski S.: Functional domains of Candida albicans glucosamine-6-phosphate synthase.// . -., (2004),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi