Generation of hydroxyl radicals in UV/TiO2 and UV/H2O2 systems - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Generation of hydroxyl radicals in UV/TiO2 and UV/H2O2 systems

Abstrakt

Przeprowadzono badania efektywności generowania rodników hydroksylowych dla różnych warunkow fotokatalitycznego utleniania. Rodniki hydroksylowe oznaczano pośrednią metodą utleniania metanolu, w której następuje spektrofotometryczne oznaczenie powstałego formaldehydu po derywatyzacji z 2,4-dinitrofenylohydrazyną. Badania wykazały, że wzrost pH zwiększa efektywność generowania ·OH zarówno w układzie hetero- i homogenicznym. Ilość powstających rodników hydroksylowych była większa dla homogenicznego układu UV/H2O2 niż dla ukadu UV/TiO2.

Cytuj jako

Autorzy (2)

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Hupka J., Dąbrowski B.: Generation of hydroxyl radicals in UV/TiO2 and UV/H2O2 systems// / : , 2005,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi