Generatory labiryntów: modyfikacje algorytmu komórkowego i analiza właściwości generowanej klasy - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Generatory labiryntów: modyfikacje algorytmu komórkowego i analiza właściwości generowanej klasy

Abstrakt

Wyróżniamy trzy podstawowe algorytmy generujące labirynty, których grafowa reprezentacja ma postać drzew: błądzenia losowego, budowania ścian i komórkowy[1]. W pracy przedstawione zostaną modyfikacje algorytmu komórkowego, które potrafią wygenerować tę samą klasę labiryntów, co podstawowa wersja algorytmu, przy jednoczesnej zmianie parametrów opisujących ich wygląd (preferencja kierunku wyjścia, średnia liczba wyjść z pokoju, średnia długość korytarza itp.); jak i modyfikacje zawężające klasę generowanych labiryntów (przez wprowadzenie masek hipsometrycznych). Omówiony zostanie również istotny wpływ tych modyfikacji na fabularyzację labiryntów.

Słowa kluczowe

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne nr 19, strony 389 - 393,
ISSN: 1732-1166
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Noga P.: Generatory labiryntów: modyfikacje algorytmu komórkowego i analiza właściwości generowanej klasy// Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne. -Vol. 19., (2010), s.389-393
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 18 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi