Geotehnicki problemi projektiranja i ponasanja gradevnih jama - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Geotehnicki problemi projektiranja i ponasanja gradevnih jama

Abstrakt

Geotechniczne problemy projektowania i rezlizacji wykopów głębokich. Przykłady głębokich wykopów fundamentowych oraz ich wpływ na infrastrukturę i zabudowę sąsiednią. Analizy wyników pomiarów oraz obliczeń przemieszczeń obudowy. Wpływ odwodnienia wykopów budowlanych. Analiza głównych oddziaływań na zabudowę sąsiednią.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
serbski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Horodecki G., Bolt A., Dembicki E.: Geotehnicki problemi projektiranja i ponasanja gradevnih jama// . -., (2003),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 35 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi