Globalny system monitoringu transportu kontenerowego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Globalny system monitoringu transportu kontenerowego

Abstrakt

Opisano globalny bezprzewodowy system monitoringu ładunków kontenerowych, jako rozwiązanie podnoszące bezpieczeństwo i efektywność takiego transportu. W sposób ogólny opisano schemat funkcjonalny systemu oraz tzw. inteligentny moduł kontenerowy (IMK), stanowiący wyposażenie każdego kontenera, na którym to module opiera się budowa i działanie tego systemu. Następnie opisano działanie samoorganizującej się sieci takich modułów, co zwłaszcza ma miejsce w stosach kontenerów na terenie terminali kontenerowych. W końcowej zęści artykułu przedstawiono rozwiązanie interfejsu użytkownika w pisanym systemie monitorującym.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Logistyka nr nr 4,
ISSN: 1231-5478
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Katulski R., Stefański J., Sadowski J., Ambroziak S.: Globalny system monitoringu transportu kontenerowego// Logistyka. -Vol. nr 4., (2010),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 17 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi