Gospodarstwo domowe w centrum struktur zarządzania organizacjami gospodarczymi. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Gospodarstwo domowe w centrum struktur zarządzania organizacjami gospodarczymi.

Abstrakt

W pracy dokonano analizy zmian: funkcji gospodarstwa domowego, funkcji pieniądza i elastyczności struktur zarządzania w gospodarce na przestrzeni wieków. Na podstawie uzyskanych wyników autor stawia hipotezę badawczą, że gospodarstwo domowe ma szansę na zajęcie centralnej pozycji w ''układzie nerwowym'' gospodarki. Jego zdaniem przemawia za tą hipotezą istotne podobieństwo kierunku zmian wyżej wymienionych czynników gospodarczych z kierunkiem ewolucji funkcji komórki i układu nerwowego organizmu. Przyjęcie tej hipotezy prowadzi do zasadniczych przewartościowań w zakresie hierarchii struktur zarządzania w gospodarce.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Współczesne problemy zarządzania przedsiębiorstwem. strony 1 - 18
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Frydel K.: Gospodarstwo domowe w centrum struktur zarządzania organizacjami gospodarczymi.// Współczesne problemy zarządzania przedsiębiorstwem./ ed. A. Tubielewicz. Gdańsk: Kat. Zarz. i Tech. Inform.Wydz. Zarz. i Ekon., P. Gdań., 2002, s.1-18
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi