Hałas opon w warunkach występowania znacznych sił stycznych w strefie styku opony z jezdnią.**2002, 172 s. + 3 zał. 75 s. 187 rys. 12 tabl. bibliogr. 113 poz. maszyn. Rozprawa doktorska /29.05.2002/. PG, Wydz. Mechaniczny. Promotor: dr hab. Jerzy A. Ejsmont, prof. nadzw. PG. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Hałas opon w warunkach występowania znacznych sił stycznych w strefie styku opony z jezdnią.**2002, 172 s. + 3 zał. 75 s. 187 rys. 12 tabl. bibliogr. 113 poz. maszyn. Rozprawa doktorska /29.05.2002/. PG, Wydz. Mechaniczny. Promotor: dr hab. Jerzy A. Ejsmont, prof. nadzw. PG.

Abstrakt

.

Ryszard Woźniak. (2002). Hałas opon w warunkach występowania znacznych sił stycznych w strefie styku opony z jezdnią.**2002, 172 s. + 3 zał. 75 s. 187 rys. 12 tabl. bibliogr. 113 poz. maszyn. Rozprawa doktorska /29.05.2002/. PG, Wydz. Mechaniczny. Promotor: dr hab. Jerzy A. Ejsmont, prof. nadzw. PG., -.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Doktoraty, rozprawy habilitacyjne, nostryfikacje
Typ:
praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego
Język:
polski
Rok wydania:
2002

wyświetlono 5 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi