Wpływ struktury obwodów magnetycznych na wybrane parametry silnika bezszczotkowego z magnesami trwałymi. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wpływ struktury obwodów magnetycznych na wybrane parametry silnika bezszczotkowego z magnesami trwałymi.

Abstrakt

W rozprawie przedstawiono analizę wpływu struktury obwodu magnetycznego stojana i wirnika na wybrane parametry silników z magnesami trwałymi małych mocy. Przedstawiono najczęściej stosowane konstrukcje silników wykorzystujących magnesy trawłe o dużych gęstościach energii. Zdefiniowano parametry modelu zastępczego silników bezszczotkowych w układzie osi naturlanych oraz qd. Przedstawiono sposób wyznaczenia parametetrów silników bezszczotkowych stosując metody analityczną, numeryczną i doświadczalną. Zdefinowano parametryczny model silnika bezszczotkowego dla obliczeń numerycznych. Wykonano stanowisko badawcze do pomiaru rozkładu indukcji w szczelinie roboczej silnika. Opracowano metodę pomiaru indukcyjności.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Doktoraty, rozprawy habilitacyjne, nostryfikacje
Typ:
praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego
Język:
polski
Rok wydania:
2004
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 26 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi