Model dwuwirnikowej maszyny indukcyjnej w aspekcie elektromagnetycznego mechanizmu różnicowego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Model dwuwirnikowej maszyny indukcyjnej w aspekcie elektromagnetycznego mechanizmu różnicowego

Abstrakt

W referacie przedstawiono obwodowy model maszyny indukcyjnej z dwoma wirnikami, który proponowany jest w koncepcji elektromagnetycznego mechanizmu różnicowego. Koncepcja ta przewiduje zastosowanie dwuwirnikowej maszyny elektrycznej spełniającej jednocześnie funkcje mechanizmu różnicowego oraz napędu pojazdu samochodowego. W realizacji tej koncepcji niezbędna jest także przekładnia mechaniczna sprzężona z jednym z wałów silnika. W tym artykule badano silnik z wirującym trójfazowym uzwojeniem cewkowym zasilanym poprzez pierścienie ślizgowe. Drugi z wirników połączony z przekładnią mechaniczną zawiera uzwojenie klatkowe. Model maszyny został opracowany na bazie rzeczywistej konstrukcji silnika indukcyjnego o mocy 7,5 kW (2p=4) z jednym wirnikiem. To pozwoliło na porównanie wyników symulacji i eksperymentu w stanie zahamowania jednego z wirników. Wykazano względnie dobrą zgodność wyników symulacji i pomiaru w stanie dynamicznym i statycznym.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe strony 37 - 42,
ISSN: 0239-3646
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Adamczyk D., Wilk A.: Model dwuwirnikowej maszyny indukcyjnej w aspekcie elektromagnetycznego mechanizmu różnicowego// Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe. -., nr. 108 (2015), s.37-42
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 15 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi