Harmonogramowanie w realizacji projektów przemysłowych i budowlanych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Harmonogramowanie w realizacji projektów przemysłowych i budowlanych

Abstrakt

W publikacji poruszono kluczowe zagadnienia związane z opracowywaniem harmono-gramów w realizacji projektów. Skupiono się na projektach przemysłowej (branża stocz-niowa, budowa konstrukcji stalowych) oraz budowlano - inwestycyjnej, tj. branżach, w których współcześnie od wykonawców projektów wymagane są bardzo krótkie czasy realizacji projektów. W oparciu o wywiady z przedstawicielami przedsiębiorstw realizują-cych tego typu projekty zidentyfikowano zagadnienia składające się na zarządzanie czasem oraz zagadnienia składające się na budowę harmonogramów w tego typu projektach. Poruszono także wybrane zagadnienia realizacyjne, w tym zasady kontroli prac w projekcie, tak aby dotrzymać terminy ustalone w harmonogramie.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Komputerowo zintegrowane zarządzanie strony 642 - 650
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Wirkus M.: Harmonogramowanie w realizacji projektów przemysłowych i budowlanych// Komputerowo zintegrowane zarządzanie/ ed. ed. Ryszard Knosala; Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją. Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2010, s.642-650
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 28 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi