Heterogeniczne środowisko testowe na potrzeby weryfikacji mechanizmów systemu netBaltic - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Heterogeniczne środowisko testowe na potrzeby weryfikacji mechanizmów systemu netBaltic

Abstrakt

Przedstawiono heterogeniczne środowisko testowe integrujące różne techniki transmisji, wykorzystywane w testach elementów systemu netBaltic. Omówiono poszczególne istotne komponenty systemu testowego: sieć nabrzeżną, instalację na jednostkach pływających oraz instalację na boi pomiarowej. Jako ilustrację możliwości systemu zaprezentowano przykładowe wyniki uzyskane w opisanym środowisku.

Cytowania

0
CrossRef
0
Web of Science
0
Scopus

Michał Hoeft, Krzysztof Gierłowski. (2018). Heterogeniczne środowisko testowe na potrzeby weryfikacji mechanizmów systemu netBaltic, (2-3), 64-67. https://doi.org/10.15199/59.2018.2-3.8

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Hoeft M., Gierłowski K.: Heterogeniczne środowisko testowe na potrzeby weryfikacji mechanizmów systemu netBaltic// Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne. -., nr. 2-3 (2018), s.64-67

wyświetlono 5 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi