Heterogeniczne środowisko testowe na potrzeby weryfikacji mechanizmów systemu netBaltic

Abstrakt

Przedstawiono heterogeniczne środowisko testowe integrujące różne techniki transmisji, wykorzystywane w testach elementów systemu netBaltic. Omówiono poszczególne istotne komponenty systemu testowego: sieć nabrzeżną, instalację na jednostkach pływających oraz instalację na boi pomiarowej. Jako ilustrację możliwości systemu zaprezentowano przykładowe wyniki uzyskane w opisanym środowisku.

Cytowania

Informacje szczegółowe

Kategoria: Publikacja w czasopiśmie
Typ: artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w: Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne strony 64 - 67,
ISSN: 1230-3496
Język: polski
Rok wydania: 2018
Opis bibliograficzny: Hoeft M., Gierłowski K.: Heterogeniczne środowisko testowe na potrzeby weryfikacji mechanizmów systemu netBaltic// Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne. -., nr. 2-3 (2018), s.64-67
DOI: 10.15199/59.2018.2-3.8
wyświetlono 1 razy
Meta Tagi