Hierarchiczny układ sterowania poziomami napięć i rozpływem mocy biernej. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Hierarchiczny układ sterowania poziomami napięć i rozpływem mocy biernej.

Abstrakt

Sterownie poziomami napięć i rozpływem mocy biernej w systemie elektroenergetycznym realizowane jest wielopoziomowo. Prócz zadań sterowniczych lokalnych , potrzebne są również sterowania o charakterze systemowym. Przedstawiono koncepcję hierarchicznego układu sterowania poziomami napięć i rozpływem mocy biernej, umożliwiająca osiąganie, omówionych w referacie, celów technicznych, organizacyjnych i ekonomicznych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
APE´2003 XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Aktualne Problemy w Elektroenergetyce.T.1 Systemy Elektroenergetyczne: eksploatacja, stabilność. niezawodność, awarie i restytucje, modelowanie i symulacje strony 49 - 59
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Siodelski A., Zajczyk R.: Hierarchiczny układ sterowania poziomami napięć i rozpływem mocy biernej.// APE´2003 XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Aktualne Problemy w Elektroenergetyce.T.1 Systemy Elektroenergetyczne: eksploatacja, stabilność. niezawodność, awarie i restytucje, modelowanie i symulacje / Gdańsk: P. Gdań. Wydz. Elektrot. i Autom. Kat.Elektroenerg, 2003, s.49-59
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 15 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi