High level synthesis with adaptive evolutionary algorithm for solving reliability and thermal problems in reconfigurable microelectronic systems. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

High level synthesis with adaptive evolutionary algorithm for solving reliability and thermal problems in reconfigurable microelectronic systems.

Abstrakt

Praca dotyczy badań efektywności adaptacyjnego algorytmu ewolucyjnego (AEA)zastosowanego do syntezy wysokiego poziomu układów cyfrowych CMOS w celu zredukowania rozpraszanej przez nie mocy. W wyniku obniżenia poziomu mocy pobieranej przez układ mikroelektroniczny uzyskuje się zmniejszenie szczytowej i średniej temperatury układu scalonego co z kolei prowadzi do wzrostu niezawodności całego systemu. Podczas przeprowadzonych badań algorytmu AEA wyznaczono zależności pomiędzy czasami obliczeń a uzyskiwanymi poziomami redukcji mocy rozpraszanej w projektowanym układzie scalonym.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
International Workshop on Thermal Investigations of ICs and Systems Aixen-Provence. strony 79 - 84
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Kozieł S., Szcześniak W.: High level synthesis with adaptive evolutionary algorithm for solving reliability and thermal problems in reconfigurable microelectronic systems. // International Workshop on Thermal Investigations of ICs and Systems Aixen-Provence./ Grenoble: TIMA, 2003, s.79-84
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 7 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi