Highly efficient exciplex phosphorescence from organic light-emitting diodes - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Highly efficient exciplex phosphorescence from organic light-emitting diodes

Abstrakt

W pracy badano fluorescencję ekscypleksową w układzie dendrymer aminowy m-MTDATA(donor elektronu):fenantrolina BPT (akceptor) oraz fosforescencję ekscypleksową w układzie m-MTDATA:organiczny kompleks platyny PtL2Cl. Opisano konstrukcję dwuwarstwowej diody elektrofosforescencyjnej o kwantowej (użytecznej) wydajności świecenia 2.4%.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
CHEMICAL PHYSICS LETTERS nr 433, strony 145 - 149,
ISSN: 0009-2614
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Virgili D., Cocchi M., Fattori V., Sabatini C., Kalinowski J., Williams J.: Highly efficient exciplex phosphorescence from organic light-emitting diodes// CHEMICAL PHYSICS LETTERS. -Vol. 433., (2006), s.145-149
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 26 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi