Hydration of tetraethylammonium tetrafluorobate derived from FTIR spectroscopy - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Hydration of tetraethylammonium tetrafluorobate derived from FTIR spectroscopy

Abstrakt

Zbadano hydratację tetrafluoroboranu tetraetyloamoniowego w roztworze wodnym przy pomocy metody FTIR. Widma HDO rozcieńczonej izotopowo w H2O, jak również widma H2O, analizowano przy pomocy metody ilościowo ważonych widm różnicowych. Wyniki analizy przedyskutowano w aspekcie stanu energetyczo-strukturalnego otoczek hydratacyjnych hydrofobowego kationu Et4N+ oraz silnie burzącego strukturę wody anionu BF4-.7 stron, 4 rys., 2 tabele, 36 poz. bibliograf.

Cytuj jako

Autorzy (2)

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Pieniążek P., Stangret J.: Hydration of tetraethylammonium tetrafluorobate derived from FTIR spectroscopy// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi