Hydrodynamic model experiments with POD propulsors - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Hydrodynamic model experiments with POD propulsors

Abstrakt

Przedstawiono serię badań modelowych dwóch pędników podowych. Pędniki te zostały zaprojektowane i zbudowane dla dwóch wersji dużego, załogowego modelu statku przeznaczonego do prób manewrowych. Jedna wersja ma pędnik pojedynczy a drugi układ dwupędnikowy. Obydwa modele były badane w kanale obiegowym. Celem eksperymentu było zmierzenie sześciu składowych siły i momentu hydrodynamicznego na pędniku w funkcji współczynnika posuwu i kąta dryfu. Zakres zmian kąta dryfu wynosił +-30 stopni a zakres zmian współczynnika posuwu pokrywał wszystkie cztery kwadranty pracy pędnika. Wybrane rezultaty pomiarów pokazano w formie graficznej.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
[Proc.] FYDRONAV´2003 15th International Conference on Hydrodynamics in Ship Design, Safetyand Operation. Gdańsk, Poland, October, 22-23, 2003 strony 291 - 301
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Grygorowicz M., Szantyr J.: Hydrodynamic model experiments with POD propulsors// [Proc.] FYDRONAV´2003 15th International Conference on Hydrodynamics in Ship Design, Safetyand Operation. Gdańsk, Poland, October, 22-23, 2003/ Gdańsk: CTO, 2003, s.291-301
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 23 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi