Identification i simulation of initial geometric imperfection of steel cylindrical tanks - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Identification i simulation of initial geometric imperfection of steel cylindrical tanks

Abstrakt

Przedstawiono stochastyczną analizę stalowych zbiorników walcowych ze wstępnymi imperfekcjami geometrycznymi. Wykorzystano pomierzone odchyłki rzeczywistych zbiorników. Imperfekcje opisano za pomocą nienorodnych pól losowych. Wygenerowano realizacje odpowiadające pomierzonym imperfekcjom a także imperfekcjom ekstremalnym. Wykonano obliczeniach geometrycznie i materiałowo nieliniowe zbiornika z imperfekcjami. Wykazano, że imperfekcje w istotny sposób wpływają na rozkład pól naprężeń w zbiorniku.

Cytuj jako

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
Journal of Theoretical and Applied Mechanics nr 46, strony 413 - 434,
ISSN: 1429-2955
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Górski J., Mikulski T.: Identification i simulation of initial geometric imperfection of steel cylindrical tanks// Journal of Theoretical and Applied Mechanics. -Vol. 46., nr. iss. 2 (2008), s.413-434
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 23 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi