Obliczenia numeryczne stalowych zbiorników walcowych z imperfekcjami geometrycznymi - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Obliczenia numeryczne stalowych zbiorników walcowych z imperfekcjami geometrycznymi

Abstrakt

Przedstawiono stochastyczną analizę stalowych zbiorników walcowych ze wstępnymi imperfekcjami geometrycznymi. Wykorzystano pomierzone odchyłki rzeczywistych zbiorników. Imperfekcje opisano za pomocą jednorodnych pól losowych. Wygenerowano realizacje odpowiadające pomierzonym imperfekcjom a także imperfekcjom ekstremalnym. Wykonano obliczeniach geometrycznie i materiałowo nieliniowe zbiornika z imperfekcjami. Wykazano, że imperfekcje w istotny sposób wpływają na rozkład pól naprężeń w zbiorniku. Zaproponowana metoda symulacji może mieć zastosowanie w procesie projektowania.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Inżynieria i Budownictwo nr R. 62, strony 473 - 476,
ISSN: 0021-0315
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Górski J., Mikulski T.: Obliczenia numeryczne stalowych zbiorników walcowych z imperfekcjami geometrycznymi// Inżynieria i Budownictwo. -Vol. R. 62., nr. nr 9 (2006), s.473-476
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 15 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi