Identity verification using complex representations of handwritten signature - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Identity verification using complex representations of handwritten signature

Abstrakt

This paper is devoted to handwritten signature verification using the cross-correlation approach (adopted by the authors from telecommunications) and dynamic time warping. The following invariants of the handwritten signature: the net signature, the instantaneous complex frequency and the complex cepstrum are analyzed. The problem of setting the threshold for deciding whether the current signature is authentic or forged is discussed. The database of 3400 signatures collected for the First International Signature Verification Competition (SVC) 2004 purposes is exploited. The obtained results are compared with those derived during the SVC 2004. Referat przedstawia problem weryfikacji podpisu odręcznego za pomocą jego zespolonych niezmienników. Do weryfikacji wykorzystano kros-korelację oraz dynamiczne zakrzywianie linii czasu. Omówiono również problem odpowiedniego ustawiania progu dla uzyskanych miar podobieństwa podpisu. Do oceny proponowanego rozwiązania użyto bazy zawierającej 3400 podpisów zebranych w ramach konferencji Signature Verification Competition (SVC) 2004. Wyniki porównano z rezultatami uzyskanymi przez uczestników konferencji SVC 2004.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne nr 18, strony 0 - 0,
ISSN: 1732-1166
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Papaj M., Hermanowicz E.: Identity verification using complex representations of handwritten signature // Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne. -Vol. 18., nr. No 8 (2010), s.0-0
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 15 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi