Identyfikacja stałych przepływu modeli systemów farmakokinetycznych opisanych równaniami stanu. VII Ogólnopolska Konferencja Przepływów Wielofazowych. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Identyfikacja stałych przepływu modeli systemów farmakokinetycznych opisanych równaniami stanu. VII Ogólnopolska Konferencja Przepływów Wielofazowych.

Abstrakt

Przedstawiono identyfikację parametrów (stałych przepływu) modeli systemów farmakokinetycznych opisanych równaniami stanu.Estymowane wartości parametrów zapewniają najlepsze dopasowanie odpowiedzi modelu do danych pomiarowych. Estymację przeprowadzono metodą największej wiarygodności na podstawie pobudzenia optymalnego według kryterium optymalizacji czułościowej oraz pobudzenia impulsowego.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Inżynieria i Aparatura Chemiczna strony 163 - 164,
ISSN: 0368-0827
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Pietrenko-Dąbrowska A., Kalicka R.: Identyfikacja stałych przepływu modeli systemów farmakokinetycznych opisanych równaniami stanu. VII Ogólnopolska Konferencja Przepływów Wielofazowych. // Inżynieria i Aparatura Chemiczna. -., nr. 5 spec (2003), s.163-164
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 3 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi