Identyfikacja uszkodzeń płyt dwuwymiarową transformatą falkową eksperymentalnej postaci drgań - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Identyfikacja uszkodzeń płyt dwuwymiarową transformatą falkową eksperymentalnej postaci drgań

Abstrakt

Artykuł poświęcony jest identyfikacji zniszczeń konstrukcji płytowych. Rozważano płytę z wprowadzonym defektem o powierzchni równej 2.4% powierzchni płyty i głębokości równej 25% jej grubości. Obliczono dwuwymiarową transformatę pierwszej postaci drgań wyznaczonej eksperymentalnie i numerycznie. Lokalizację defektu wskazuje lokalne ekstremum w przestrzennym rozkładzie modułów transformaty falkowej.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Rucka M., Wilde K.: Identyfikacja uszkodzeń płyt dwuwymiarową transformatą falkową eksperymentalnej postaci drgań// / : , 2005,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi