An application of the TCRBF neural network in multi-node fault diagnosis method - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

An application of the TCRBF neural network in multi-node fault diagnosis method

Abstrakt

Przedstawiono nową metodę samo-testowania części analogowej w systemach elektronicznych sterowanych mikrokontrolerami. Układ badany pobudzany jest przebiegiem sinusoidalnym przez generator zamontowany w systemie, a jego odpowiedź jest próbkowana w wybranych węzłach przez wewnętrzny przetwornik A/C mikrokontrolera. Detekcja i lokalizacja uszkodzenia jest dokontwana przez sieć neuronową typu TCRBF. Procedurę diagnostyczną zaimplementowano i przebadano na komputerze PC.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
materiały konferencyjne indeksowane w Web of Science
Tytuł wydania:
XIX IMEKO World Congress [Dokument elektroniczny]: Fundamental and Applied Metrology, September 6-11, 2009, Lisbon, Portugal. - Dane tekstowe strony 0 - 0
Język:
angielski
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Czaja Z., Kowalewski M..: An application of the TCRBF neural network in multi-node fault diagnosis method, W: XIX IMEKO World Congress [Dokument elektroniczny]: Fundamental and Applied Metrology, September 6-11, 2009, Lisbon, Portugal. - Dane tekstowe, 2009, ,.
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi