Implementacja algorytmu wielosensorowego wykrywania celów z wykorzystaniem śledzenia wielohipotezowego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Implementacja algorytmu wielosensorowego wykrywania celów z wykorzystaniem śledzenia wielohipotezowego

Abstrakt

Algorytmy śledzenia wielohipotezowego (MHT) uznawane są obecnie za preferowane rozwiązanie problemu jednoczesnego śledzenia wielu obiektów. Główną zaletą śledzenia MHT jest możliwość efektywnego rozwiązywania problemów wieloznaczności i niepewności podczas wiązania wykryć w trasy. Środowisko, w jakim działają współczesne radary, stawia jednak przed mechanizmami formowania tras szereg wymagań oraz trudności, pogarszających jakość pomiarów i zaburzających ciągłość ich akwizycji. W referacie opisano podejście pozwalające wykorzystać kilka sensorów radarowych działających w sieci w celu poprawy parametrów wykrywania i śledzenia obiektów oraz estymacji ich położenia. W tym celu hipotezy z poszczególnych radarów podlegają fuzji (łączeniu), co pozwala na przyspieszenie inicjacji celów, a przede wszystkim na uzupełnianie braków w pokryciu przestrzeni, występujących w pojedynczych systemach radarowych. Przyjęto przy tym założenie, że każdy z radarów wykorzystuje algorytm MHT oraz jest zdolny do przesyłania wybranych fragmentów jego drzewa tras do systemu centralnego dokonującego fuzji danych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
VII Konferencja Urządzenia i Systemy Radioelektroniczne, UiSR’2014 strony 1 - 12
Język:
polski
Rok wydania:
2014
Opis bibliograficzny:
Kowalczuk Z., Łukwiński D., Sankowski M.: Implementacja algorytmu wielosensorowego wykrywania celów z wykorzystaniem śledzenia wielohipotezowego// VII Konferencja Urządzenia i Systemy Radioelektroniczne, UiSR’2014/ Warszawa: PIT-RADWAR, 2014, s.1-12
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 102 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi