Implementacja metody dojrzałości do oceny wytrzymałości betonu przęsła mostu extradosed - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Implementacja metody dojrzałości do oceny wytrzymałości betonu przęsła mostu extradosed

Abstrakt

Artykuł przedstawia wybrane informacje dotyczące metody dojrzałości z odniesieniem się do niektórych dokumentów normatywnych polskich i zagranicznych. Przedstawione są także informacje o urządzeniach stosowanych in situ do oceny wczesnej wytrzymałości betonu. Praca poświęcona jest implementacji monitoringu dojrzewania betonu wysokowartościowego (C 60/75) wbudowanego w przęsło mostu extradosed z zastosowaniem metody dojrzałości. Publikacja ta powstała po zakończeniu wszystkich etapów badań na obiekcie, zatem wypracowane rezultaty uwzględniają wyniki badań laboratoryjnych, polowych i numerycznych. Badany obiekt to największy most typu extradosed w Europie pod względem rozpiętości przęsła. Projekt technologiczny budowy mostu zakładał podział ustroju na sekcje montażowe, betonowane technologią nawisową, dla których założono konkretne czasookresy wykonywania. Z uwagi na znaczny zakres i czas trwania inwestycji, niezbędne było zastosowanie alternatywnej metody do oceny wytrzymałości betonu na ściskanie bazującej na funkcji dojrzałości. Na podstawie opisu matematycznego, symulacji numerycznych i stworzonych procedur obliczeniowych dane z monitoringu posłużyły do oszacowania wytrzymałości betonu in situ. W efekcie sformułowano wskazówki dotyczące właściwej pielęgnacji betonu i określono możliwe terminy rozpoczęcia procesu sprężania konstrukcji, co przyczyniło się do skrócenia cyklu roboczego i przyspieszenia harmonogramu prac.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
W : Monografie Technologii Betonu. Tom 1 strony 373 - 390
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Kuryłowicz-Cudowska A., Kurpińska M., Wilde K., Chróścielewski J.: Implementacja metody dojrzałości do oceny wytrzymałości betonu przęsła mostu extradosed// Monografie Technologii betonu . Tom 1/ ed. Ajdukiewicz A., Biliszczuk J., Czarnecki L., Deja J., Flaga K., Giergiczny Z., Glinicki M., Gołaszewski J., Jasiczak J., Kaszyńska M., Kotynia R., Kurdowski W., Łukowski P., Madryas C., Małolepszy J., Pogan K., Radomski W., Rafalski L. i inni Kraków: Stowarzyszenie Producentów Cementu, 2018, s.373-390
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 47 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi