Eksperymentalna weryfikacja procedury szacowania wytrzymałości młodego betonu wg normy ASTM C1074 - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Eksperymentalna weryfikacja procedury szacowania wytrzymałości młodego betonu wg normy ASTM C1074

Abstrakt

W referacie przedstawiono metodę służącą oszacowaniu wytrzymałości betonu w trakcie procesu dojrzewania (ang. Maturity Method) bazującą na procedurze określonej zgodnie z amerykańską normą, która uwzględnia wpływ połączonych efektów temperatury i czasu na rozwój wytrzymałości betonu. Standardy ASTM C1074 zostały opracowane przez NBS (ang. National Bureau of Standards) z uwagi na powtarzające się wypadki na palcu budowy wynikające ze zbyt szybkiego ściągnięcia deskowań i przekroczenia nośności relatywnie młodego betonu. Pierwsza faza badawcza obejmuje badania laboratoryjne na próbkach betonowych zaś drugi etap badań stanowi monitoring dojrzewania betonu in situ. W artykule zaprezentowano procedurę badawczą oraz wstępne wyniki eksperymentalne testów przeprowadzonych w warunkach laboratoryjnych. Celem badań jest oszacowanie zmian w czasie wytrzymałości świeżego betonu w konstrukcji, co jest szczególnie przydatne przy prowadzeniu robót betonowych w warunkach obniżonych temperatur i w trakcie betonowania elementów sprężanych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
W : Współczesny Stan Wiedzy w Inżynierii Lądowej strony 233 - 240
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Mariak A.: Eksperymentalna weryfikacja procedury szacowania wytrzymałości młodego betonu wg normy ASTM C1074// W : Współczesny Stan Wiedzy w Inżynierii Lądowej/ : , 2015, s.233-240
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 22 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi