Wyznaczanie wytrzymałości betonu na podstawie funkcji dojrzałości wg amerykańskiej normy ASTM C1074-11 - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyznaczanie wytrzymałości betonu na podstawie funkcji dojrzałości wg amerykańskiej normy ASTM C1074-11

Abstrakt

Artykuł poświęcono wyznaczaniu wytrzymałości betonu na podstawie funkcji dojrzałości wg normy ASTM C1074-11 (ang. Maturity Method). Metoda bazuje na rejestracji zmian tem - peratury w trakcie hydratacji dojrzewającego betonu. Wartykule zaprezentowano procedurę badawczą służącą wyznaczeniu funk - cji dojrzałości dla wybranej mieszanki betonowej oraz zależności wytrzymałość-dojrzałość. Celem badań jest wyznaczanie zmian w czasie rzeczywistej wytrzymałości młodego betonu dojrzewa - jącego w elementach konstrukcji. Metoda znajduje zastosowanie w trakcie prowadzenia robót betonowych w warunkach obniżonej temperatury, wtrakcie wytwarzania elementów sprężanych lub betonowania niestandardowych elementów wielkogabarytowych.

Cytowania

  • 0

    CrossRef

  • 0

    Web of Science

  • 0

    Scopus

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Materiały Budowlane strony 68 - 71,
ISSN: 0137-2971
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Mariak A., Wilde K.: Wyznaczanie wytrzymałości betonu na podstawie funkcji dojrzałości wg amerykańskiej normy ASTM C1074-11// Materiały Budowlane. -., nr. 4 (2015), s.68-71
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.15199/33.2015.04.19
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 46 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi