Implicit difference methods for nonlinear first order partial differential equations - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Implicit difference methods for nonlinear first order partial differential equations

Abstrakt

W pracy klasyczne rozwiązania początkowo brzegowych problemów dla nieliniowych równań różniczkowych, szacowane są przez rozwiązania quasiliniowych układów uwikłanych równań różnicowych. Dowód zbieżności rozważanych metod opiera się na technice porównawczej z nieliniowym oszacowaniem typu Perrona dla funkcji danych. To nowe podejście do uwikłanych metod różnicowych dla równań nieliniowych opiera się na quasilinearyzacji tych metod i teorii bicharakterystyk.W rozważaniach zawartych w pracy ważną rolę odgrywa fakt, że w twierdzeniu o zbieżności uwikłanych metod różnicowych nie zakłada się spełnienia warunku Courant-Friedrichs-Levy.Prezentowane są również przykłady numeryczne popierające teorię zawartą w pracy.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Szafrańska A.: Implicit difference methods for nonlinear first order partial differential equations// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 8 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi