Impregnacja betonu - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Impregnacja betonu

Abstrakt

Impregnacja betonu może być jednym ze sposobów zabezpieczenia przed destrukcją. Możliwa jest taka modyfikacja składu kompozycji impregnacyjnych, która w znaczny sposób zwiększy migrację w strukturę podłoża. Możliwe jest zwiększenie cech takich jak: wytrzymałość betonu na ściskanie, wytrzymałość na zginanie, wzrost mrozoodporności, zmniejszenie nasiąkliwości, zmniejszenie ścieralności.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Materiały Budowlane strony 59 - 0,
ISSN: 0137-2971
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Kurpińska M.: Impregnacja betonu// Materiały Budowlane. -., nr. nr 3 (2010), s.59-0
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 27 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi