Improving evolutionary multi-objective optimisation using genders [Usprawnienie ewolucyjnej wielokryterialnej optymalizacji poprzez zastosowanie rodzajników] - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Improving evolutionary multi-objective optimisation using genders [Usprawnienie ewolucyjnej wielokryterialnej optymalizacji poprzez zastosowanie rodzajników]

Abstrakt

W rozwiązywaniu wielkowymiarowych problemów wielokryterialnej optymalizacji za pomocą obliczeń ewolucyjnych (EMO) koncepcja dominacji w sensie Pareto nie jest efektywna. Dlatego w pracy rozważa się nowe podejście do rozwiązywania zadań wielokryterialnej optymalizacji metodą EMO, w którym wprowadza się pojęcie rodzajników genetycznych w celu rozróżnienia rozmaitych grup kryteriów oraz związanych z nimi subkryterialnych rozwiązań (osobników), które podlegają krzyżowaniu na zasadzie różnoimienności. Podejście takie (poprzez eliminację nieefektywnego parowania osobników podobnych) służy również podtrzymywaniu różnorodności wśród wynikowych Pareto-optymalnych rozwiązań.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
LECTURE NOTES IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE nr 4029, strony 390 - 399,
ISSN: 0302-9743
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Kowalczuk Z., Białaszewski T.: Improving evolutionary multi-objective optimisation using genders [Usprawnienie ewolucyjnej wielokryterialnej optymalizacji poprzez zastosowanie rodzajników]// LECTURE NOTES IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE. -Vol. 4029., (2006), s.390-399
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 11 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi