In vitro studies of polyphenols, antioxidants and other dietary indices in kiwifruit (Actinidia deliciosa) - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

In vitro studies of polyphenols, antioxidants and other dietary indices in kiwifruit (Actinidia deliciosa)

Abstrakt

Opisano wyniki badań poziomu protein oraz potencjału przeciwutleniającego w próbkach owoców kiwi, przechowywanych i dojrzewających w atmosferze etylenu ( w ciągu pierwszych 10 dni). Próbki owoców kiwi podzielono (w sposób przypadkowy) na dwie grupy:-próbki nie poddawane obróbce,-próbki poddawane obróbce (dojrzewanie w atmosferze etylenu).W próbkach oznaczano między innymi: wolne cukry, proteiny, polifenole oraz zdolność przeciwutleniającą. Stwierdzono, że dojrzewanie w atmosferze etylenu dodatnio wpływa na zdolność przeciwutleniającą owoców oraz wzrost stężenia poszczególnych związków.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD SCIENCES AND NUTRITION nr 57, strony 107 - 122,
ISSN: 0963-7486
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Park Y., Jung S., Kang S., Drzewiecki J., Namieśnik J., Haruenkit R., Barasch D., Trakhtenberg S., Gorinstein S.: In vitro studies of polyphenols, antioxidants and other dietary indices in kiwifruit (Actinidia deliciosa)// INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD SCIENCES AND NUTRITION. -Vol. 57., nr. nr 1-2 (2006), s.107-122
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 30 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi